สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 19,950 / สมัคร 15 – 21 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 19,950 / สมัคร 15 – 21 พฤศจิกายน 2565

 


  • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับ หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์)
  •  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทาง สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ หรือในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความ รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทาง สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ หรือในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความ รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  •  ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทาง สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ หรือในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความ รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
  • ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาจ้างเหมารายบุคคลได้ที่ https://op.coj.go.th หรือ https://patsadu.coj.go.th
  • และจัดส่งใบเสนอราคาจ้างเหมารายบุคคลพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน  เป็น PDF file ไปที่ E – mail : kppn_supplyacoj.go.th ตามวิธีการสมัครแนบท้าย ประกาศนี้
  • ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน  2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!