สำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดรับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือน 18000 บาท + ค่าครองชีพ 1,500 ตั้งแต่วันที่ 11 – 30 กันยายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดรับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือน 18000 บาท + ค่าครองชีพ 1,500 ตั้งแต่วันที่ 11 – 30 กันยายน 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

  • ประกาศรับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
  • ด้วยกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
  • ตำแหน่งนักวิชาการประกันภัย จำนวน 1  อัตรา ดังนี้

  • 1. ตำแหน่งและสังกัด ที่เปิดรับสมัคร
  • 1.1 นักวิชาการประกันภัย (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา


  • การสมัคร
  • ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่วันที่11–30 กันยายน 2565เวลา 16.30 น.
  • 1) วิธีการสมัคร
  • Download ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File ใบสมัคร
  • พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://forms.gle/XMhQQBMVGa5ojcQn6
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!