สำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดรับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปริญญาตรี หลายสาขา / ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค / เงินเดือน 18000 บาท + ค่าครองชีพ 1,500 สมัครตั้งแต่ 10 – 24 มกราคม 2566

สำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดรับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ปริญญาตรี หลายสาขา / ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค / เงินเดือน 18000 บาท + ค่าครองชีพ 1,500 สมัครตั้งแต่ 10 – 24 มกราคม 2566


 

รายละเอียดการรับสมัคร

  • ประกาศรับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
  • ด้วยกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
  • ตำแหน่งนักวิชาการประกันภัย จำนวน 2  อัตรา ดังนี้

  • ตำแหน่งและสังกัด ที่เปิดรับสมัคร  • การสมัคร
  • ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ
  • ระหว่างวันที่ 10 – 24 มกราคม 2566  ภายในเวลา 16.30 น.
  • วิธีการสมัคร
  • Download ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File ใบสมัคร
  • พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdksPR8k4Om-z8rjCkcol01Z-GtpoeUMOQ7wZ9CFpwF6LnSTw/viewform
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!