สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ หลายอัตรา (รายละเอียดตำแหน่งและจังหวัดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็น พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ หลายอัตรา

รายละเอียดการเปิดรับสมัคร

 • สพป.กรุงเทพมหานคร พนักงานราชการ
  1.นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2563

 • สพป.ชลบุรี เขต 2 ลูกจ้างชั่วคราว
  ตำแหน่ง ยาม จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 มิถุนายน 2563

 • สพป.จันทบุรี เขต 2 ลูกจ้างชั่วคราว
  พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2563

 • สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 พนักงานราชการ
  ครูผู้สอน 16 อัตรา
  นักจิตวิทยาโรงเรียน
  ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563

 • สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ลูกจ้างชั่วคราว
  พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2563

 • สพป.อุบลราชธานี เขต 2 พนักงานราชการ
  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563

 • สพป.หนองคาย เขต 1 พนักงานราชการ
  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2563

 

 • สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 พนักงานราชการ
  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2563

 • สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พนักงานราชการ
  ครูผู้สอน 3 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 มิถุนายน 2563

 • สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ครูอัตราจ้าง 
  ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน 3 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2563

 • สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พนักงานราชการ
  ครูผู้สอน ประถมศึกษา 1 อัตรา
  ครูผู้สอน ปฐมวัย 2 อัตรา
  ครูผู้สอน คณิตศาสตร์ 1 อัตรา
  ครูผู้สอน ภาษาไทย 1 อัตรา
  ครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
  ครูผู้สอน สังคมศึกษา 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2563

 • สพป.ลำปาง เขต 2 ลูกจ้างชั่วคราว
  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาทางไกล 2 อัตรา
  พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2563

 • สพป.น่าน เขต 2 พนักงานราชการ
  ครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ 15อัตรา
  ครูผู้สอน พลศึกษา 1 อัตรา
  ครูผู้สอน เอกดนตรี 1 อัตรา
  ครูผู้สอน คณิตศาสตร์ 1 อัตรา
  ครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
  ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย 3 อัตรา
  นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคมถึง 3 มิถุนายน 2563

 • สพป.เชียงราย เขต 2 ครูอัตราจ้าง
  ครูอัตราจ้าง เอกทั่วไป – เอกปฐมศึกษา 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563

 • สพป.เชียงราย เขต 4 ครูอัตราจ้าง
  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคมถึง 5 มิถุนายน 2563

 • สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ครูอัตราจ้าง
  ครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 มิถุนายน 2563

 • สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ครูอัตราจ้าง
  ครูอัตราจ้าง ครูสุขศึกษาและพลศึกษา 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2563

 • สพป.ตาก เขต 1 ครูอัตราจ้าง
  ครูอัตราจ้าง เอกวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2563

 • สพป.พิษณุโลก เขต 2 พนักงานราชการ
  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563

 • สพป.พิษณุโลก เขต 3 พนักงานราชการ
  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563

 • สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 พนักงานราชการ
  ครูผู้สอบ เอกภาษาไทย 1 อัตรา
  ครูผู้สอบ เอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 มิถุนายน 2563

 • สพป.พัทลุง เขต 1 ครูอัตราจ้าง
  ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (ครูภาษาอังกฤษ) 3 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2563

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

รายละเอียดการรับสมัคร

สพป.กรุงเทพมหานคร พนักงานราชการ

สพป.ชลบุรี เขต 2 ลูกจ้างชั่วคราว

สพป.จันทบุรี เขต 2 ลูกจ้างชั่วคราว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 พนักงานราชการ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ลูกจ้างชั่วคราว

สพป.อุบลราชธานี เขต 2 พนักงานราชการ

สพป.หนองคาย เขต 1 พนักงานราชการ

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 พนักงานราชการ

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พนักงานราชการ

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ครูอัตราจ้าง 

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พนักงานราชการ

สพป.ลำปาง เขต 2 ลูกจ้างชั่วคราว

สพป.น่าน เขต 2 พนักงานราชการ

สพป.เชียงราย เขต 2 ครูอัตราจ้าง

สพป.เชียงราย เขต 4 ครูอัตราจ้าง

สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ครูอัตราจ้าง

สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ครูอัตราจ้าง

สพป.ตาก เขต 1 ครูอัตราจ้าง

สพป.พิษณุโลก เขต 2 พนักงานราชการ

สพป.พิษณุโลก เขต 3 พนักงานราชการ

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 พนักงานราชการ

สพป.พัทลุง เขต 1 ครูอัตราจ้าง

[/read_more]

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!