สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 7 – 14 ธันวาคม 2565

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 7 – 14 ธันวาคม 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพนักงานสถิติ (สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี)
 • เงินเดือน : 11,280 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวช.
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ งานธุรการ เช่น งานบริหารงานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้รอรับและยื่นใบ
 • สมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ที่สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 ธันวาคม 2565 ในวัน และเวลาราชการ
 • เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!