Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 65 อัตรา สมัคร 22 สิงหาคม – 14 กันยายน 2566

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 65 อัตรา สมัคร 22 สิงหาคม – 14 กันยายน 2566 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
  เงินเดือน : 11500 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

 

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
  เงินเดือน : 11500 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 20 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา และ
  2.. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

 

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการข่าว
  เงินเดือน : 11500 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 20 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา และ
  2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

 

 • ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า
  เงินเดือน : 11500 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 20 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี
  โทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
  2.. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

 • เปิดรับสมัคร  22 สิงหาคม – 14 กันยายน พ.ศ. 2566
 • ทาง https://nia.thaijobjob.com

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้


 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!