สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส และ ป.ตรี ทุกสาขา อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือน 18000 / สมัคร 8 – 15 กันยายน 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส และ ป.ตรี ทุกสาขา อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือน 18000 / สมัคร 8 – 15 กันยายน 2565

 • ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
 • ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และอัตราว่าง

 • ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน
 • เงินเดือน : 13800 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวน : 5 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา :
  – ปวช.
  – ปวท.
  – ปวส.
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง

 • ตำแหน่ง : พนักงานวิชาเงินและบัญชี
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • ตำแหน่ง : พนักงานทรัพยากรบุคคล
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 6 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง

 • ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 12 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง

 • การรับสมัคร
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 4 –  15 กันยายน  2565  ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ที่เว็บไซต์ https://moi.thaijobjob.com หัวข้อ “ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พศ. 2566 ”
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!