กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 15000 / สมัคร 28 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 15000 / สมัคร 28 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2565


 • รับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
 • ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
 • เงินเดือน : 15000 บาท
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 • สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาวารสารศาสตร์ หรือสาขาวิชาสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • การรับสมัครสอบ
 •  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28  พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2565
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th
 • หัวข้อ สถานีข่าวกระทรวง ข่าวสมัครงาน โดยผู้สมัคร กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

 

Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!