กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดรับสมัครงาน ปริญญาตรี / สมัตรตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2566

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดรับสมัครงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัตรตั้งแต่วันนี้ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2566


 • ประกาศรับสมัครงานด้านวิเคราะห์ข้อมูล
 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 • เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ และสามารถใช้งาน Internet, E-mail สื่อ Social ต่างๆ และโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตสำนึกในการให้บริการ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • เป็นผู้มีความประพฤติที่ดี สามารถปฏิบัติตามและรักษาระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ของทางราชการได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน เช่น การประสานงานกับหน่วยงานราชการ การจัดทำเอกสารราชการ การจัดทำรายงานการประชุม การจัดแสดงนิทรรศการ การวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น อย่างน้อย 1 ปี

 • โดยปฏิบัติงาน ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • อาคารพระจอมเกล้า ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • เปิดรับสมัตรตั้งแต่วันนี้ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2566
 • สนใจติดต่อ กรอกในสมัคร online ได้ที่ https://forms.gle/92sZz57wSBtE8rWz7

Email : [email protected]

ดร.ทินกร รสรื่น โทร./Line ID 083-782-7617


กดเพื่อดูรายละเอียด  ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!