Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด  สมัครงาน ราชการ 2566
งานบริษัทงานบริษัท 2566งานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2566สมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2566สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 2566หางานบริษัทหางานบริษัท 2566หางานป.ตรีหางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2566

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ม.3 และ ปวส. / จำนวน 26 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / สมัคร 16 – 22 มีนาคม 2566

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ม.3 และ ปวส. / จำนวน 26 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / สมัคร 16 – 22 มีนาคม 2566

  • การไฟฟ้านครหลวง ประกาศที่ ฝทม. 5 /2566 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้านครหลวง
  • ในตำแหน่งลูกจ้างธุรการ, ลูกจ้างพัสดุ, ลูกจ้างจัดหาพัสดุ, และลูกจ้างใช้เครื่องมือกล

   • การรับสมัคร
  • ผู้สมัครสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครสอบทางระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์
  • พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ ตามประเภท และรูปแบบที่ กฟน. กำหนดเท่านั้น ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม ถึงวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ ww.w.mea.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”
  • ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://mea.thaijobjob.com/
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!