fbpx

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 193 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขาวิชา หลายจังหวัดประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ 8 ถึง 12 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 193 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้ 8 ถึง 12 มิถุนายน 2563

 • ตำแหน่งและอัตราว่าง
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี
 • สังกัดกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานกรุงเทพฯ   กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
  กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 1-15
  และกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งมีอัตราว่างตามรายละเอียดแนบท้าย

 • เพศ ชาย
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
 • ค่าตอบแทน 15,000 บาท

 • การเปิดรับสมัคร
 • ผู้สมัครจะสมัครเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 • ขอยื่นใบสมัครได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดและให้สมัครได้เพียงจังหวัดเดียวเท่านั้นโดยสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 12 มิถุนายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง จังหวัดที่เปิดรับสมัคร  กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
 

กดตรงนี้

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!