สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช และ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่ 25 – 31 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช และ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่ 25 – 31 สิงหาคม 2565

 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 • ตําแหน่งวิศวกร กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
 • จํานวน 1 อัตรา

 • ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • จํานวน 1 อัตรา

 • ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • จํานวน 1 อัตรา

 • ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ
 • จํานวน 1 อัตรา

 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
 • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร แนบท้ายประกาศ

 • เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ที่อยู่ในพื้นที่ความ รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ (จ.ปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และ กรุงเทพมหานคร

 • การรับสมัคร
 • ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านทางอินอินเทอร์เน็ต ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565   ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ดังนี้
 • ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์  https://ldd01.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1”
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!