fbpx

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 24,900 บาท ตั้งแต่ 17 มิถุนายนถึง 13 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 24,900 บาท ตั้งแต่ 17 มิถุนายนถึง 13 กรกฎาคม 2563

 • ตำแหน่ง นิติกร
 • สังกัด กองนิติกรรมและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกฎหมาย
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 18,900 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางกฎหมาย (นิติศาสตร์)

 • ตำแหน่ง นักบัญชี
 • สังกัด สำนักงานท่าเรือ อุตสาหกรรมมาบตาพุดระยอง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 24,900 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี

 • ตำแหน่ง นักบริหารการเงิน
 • สังกัด สำนักท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (ระยอง)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000- 18,900 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การคลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง เลขานุการ
 • สังกัด รองผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ 2
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000- 18,900 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสมัครด้วยตนเองได้ที่
 • กองบริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขที่ 618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400
 • หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://ieat.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ 17 มิถุนายนถึง 13 กรกฎาคม 2563 

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเอง
หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://ieat.thaijobjob.com/

[ตั้งแต่ 17 มิถุนายนถึง 13 กรกฎาคม 2563]

 

[/read_more]

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!