ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ หลายอัตรา  ป.ตรี หลายสาขา หลายจังหวัด / สมัครบัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2566  (คลิกดูรายละเอียด)

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ หลายอัตรา  ป.ตรี หลายสาขา หลายจังหวัด / สมัครบัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2565


 • คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์
 • หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
 • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัคร


 • ธนาคารออมสินภาค 11
  เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ
  เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร
  สมัครผ่าน https://bit.ly/3CiwoHi
  ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2566
  สอบถามโทร 043-241261 ต่อ 431131

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ที่มา   ต่อ

กดตรงนี้Booking.comทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!