สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี / เงินเดือน 18,000 บาท / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / ตั้งแต่วันที่ 4 – 11 ตุลาคม 2565

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18,000 บาท / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / ตั้งแต่วันที่ 4 – 11 ตุลาคม 2565

 • รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
 • สังกัด กองควบคุมวัตถุเสพติด กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ฝ่ายการเงินและบัญชี
 • อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถทางด้านบัญชี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถลงรายรับ รายจ่ายทางบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

 • ค่าตอบแทน  เดือนละ 18000 บาท

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น
 • ตั้งแต่วันที่  4 – 11  ตุลาคม 2565   ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  4 – 11  ตุลาคม 2565  ตลอด  24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ตามขั้นตอนดังนี้
 • ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!