กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565


 • รับสมัคร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์(จ้างเหมาบริการ)   1 ตำแหน่ง
 • กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • สำนักงานเลขานุการกรมมีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ คอมพิวเตอร์ (จ้างเหมาบริการ)
 • 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท เพื่อปฏิบัติงาน ประจำกลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร โดยปฏิบัติงาน ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

 • คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • 1. เป็น ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
 • 3. มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • 4. มีบุคลิกภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และ มีใจรักในงานบริการ
 • 5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

 • การรับสมัคร
 • 1. รับสมัครในวันทำการตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น.ถึงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 • ณ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลศึกษา ประตู 7 สนามศุภชลาศัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ
 • 2. ส่งResume (เรซูเม่) ส่งเอกสารทางe-mail: [email protected]

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!