กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2565

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2565


 • ประจำกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมพลศึกษา

 • รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • ประจำกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมพลศึกษา

 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท เพื่อปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปด้านแผนงานและงบประมาณ สนับสนุน ประสานงานและรวบรวมข้อมูล ในภารกิจงาน ภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงานที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือราชการ และบันทึกข้อมูลงานธุรการและสารบรรณ งานพัสดุ การดำเนินงานจัดประชุม การประสานงานติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับ มอบหมาย
 • โดยปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (หากผลการปฏิบัติงานดีจะมีการพิจารณาต่อสัญญาในปีงบประมาณต่อไป)

 • คุณสมบัติ
 • 1. เพศชาย/หญิง อายุ20 ปีขึ้นไป
 • 2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 • 3. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Word, Excel และPower Point
 • ได้เป็นอย่างดี(หากสามารถระบุความเร็วในการพิมพ์ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา)

 • เกณฑ์การพิจารณา
 • 1. พิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัครที่จัดส่งให้ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • 2. หากมีประวัติที่น่าสนใจ จะมีการประสานแจ้งผู้สมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบการใช้โปรแกรมMicrosoft Office และสัมภาษณ์
 • สามารถส่งประวัติผ่านทาง email : [email protected] พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ชัดเจน
 • สมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9 ตุลาคม 2565
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2214 1502

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!