fbpx

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่ วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ม.6/ปวช. ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2564


 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • เงินเดือน 9,000 บาท
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 • การรับสมัคร
 • ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ส่วนประสานราชการ (ชั้น 6 ) สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง ถนนอษฏางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่ วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
 • การรับสมัคร
 • ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ส่วนประสานราชการ (ชั้น 6 ) สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง ถนนอษฏางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่ วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2564

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!