กรมการปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา หลายอัตรา เปิดรับสมัคร 20 – 22 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา หลายอัตรา เปิดรับสมัคร 20 – 22 ตุลาคม 2563

กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการดำเนินการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


  • ตำแหน่งที่จะจ้างและค่าจ้างที่ได้รับ

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 15000 บาทต่อเดือน
  • ระยะเวลาการจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564
  • เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาจากสถาบัน การศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง
  • จำนวนอัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก 7 อัตรา
  • สถานที่ ปฏิบัติงาน กองวิชาการและแผนงาน ชั้น 4 อาคารกรมการปกครอง ถนน อัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

  • วิธีการรับสมัครคัดเลือก
  • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 20  – 22  ตุลาคม 2563
  • ในเวลาราชการ ณ ห้องประชุมสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ชั้น 5 กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!