fbpx

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./อนุปริญญา หลายอัตรา ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 10 กรกฎาคม 2563(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./อนุปริญญา หลายอัตรา ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 10 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง พนักงานการพิมพ์ (สังกัดของการพิมพ์)
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 – 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางช่างพิมพ์หรือการพิมพ์

 • ตำแหน่ง พนักงานเขียนแผนที่ (สังกัดส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค)
 • จำนวน 9 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 – 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (สังกัดสำนักจัดการที่ดินของรัฐ)
 • จำนวน 6 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถความชำนาญงานและทักษะการครับเครื่องกลขนาดเบามาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

 • ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (สังกัดส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กโทนิค เทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 • การรับสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 • https://www.dol.go.th/ หรือ https://dol.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 10 กรกฎาคม 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
การรับสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://www.dol.go.th/ หรือ https://dol.thaijobjob.com/
[ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 10 กรกฎาคม 2563]

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!