กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปวช / ปวส / ป.ตรี สมัครตั้งแต่ 19 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สมัครตั้งแต่ 19 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2565

 • ประกาศสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • การศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันทุกสาขา

 

 • เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • การศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, สาขาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย (Animation and Multimedia),สาขาการออกแบบกราฟฟิก
 • สามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • การศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

 • นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • การศึกษา
 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา

 • การรับสมัคร
 • ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครลูกจ้างเหมาบริการสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 • งานพัสดุและสัญญา อาคาร 7 ชั้น 1 โทร.02-354-6668 ต่อ 26403, 26410  เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 8 กันยายน 2565   เวลาราชการตั้งแต่ 8.30 น.- 16.30 (เว้นวันหยุดราชการ)
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ แลละ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!