กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 21 – 23 มีนาคม 2566

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 21 – 23 มีนาคม 2566


 • ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ(เงินอุทยานแห่งชาติ)

 • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ  15000 บาท
 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 • (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ  15000 บาท

 • วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาหรือทางที่ส่วนราชการ

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา สถานที่อื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองหร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 21 – 23 มีนาคม 2566
 • ในวัน เวลาราชการ ภาเช้าเวลา  09.00 น. – 12.00  ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.
 • ณ ฝ่ายบริหารบุคคล อาคารส่วนอำนวยการ ชั้น ” สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ทีช
 • ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัคร์ได้ทางเว็บไซค์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด


 ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!