Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด  สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานน่านงานราชการงานราชการ 2566สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริหาร / ปริญญาตรี  / เงินเดือน 20000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน  2566

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริหาร / ปริญญาตรี  / เงินเดือน 20000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน  2566


  • รับสมัครพนักงานจ้างเหมาดำเนินการ TOR

  • ส่วนแผนงานอุทยานแห่งชาติ สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  • รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
  • ตําแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จํานวน  3 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง  20,000 บาท/เดือน
  • วันและเวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ส่วนแผนงานอุทยานแห่งชาติ สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  • อาคารสืบ นาคะเสถียร ชั้น 7 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!