กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาโท ทุกสาขา เงินเดือน 21,000 บาท ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาโท ทุกสาขา เงินเดือน 21,000 บาท ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
  • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือน 21,000 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    • ได้รับปริญญาโททุกสาขา

  • การสมัคร
  • สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรุมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  • ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!