กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค สมัคร 23 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค สมัคร 23 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
 • บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุและแต่งตั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุ ในครั้งแรก จำนวน 6 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขา
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรร และแต่งตั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจ่านวนตำแหน่ง ที่จะบรรจุในครั้งแรก จำนวน 5 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการ ธนาคาร
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที 2 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม  2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน
 • เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้

Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!