กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการฯ ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการฯ ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

 • สนับสนุนงานบริการของกลุ่มสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ จํานวน 1 อัตรา

 • ลักษณะงาน
 • 1. จัดทําเอกสารโครงการ เช่น ข้อมูลโครงการ ใบประชาสัมพันธ์ แบบสอบถาม เป็นต้น
 • 2. ติดต่อและประสานงานผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ รวมถึงหน่วยงานภายในและภายนอกต่างๆ
 • 3. เข้าร่วมและสนับสนุนการดําเนินโครงการและกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • 4. ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล และติดตามผลการดําเนินกิจกรรม
 • 5. ร่าง ตรวจสอบความถูกต้อง รับ-ส่งหนังสือ ภายใน-ภายนอก ในระบบสารบรรณ

 • สถานที่ปฏิบัติงาน
 • กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  75/6 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 • เงินเดือน 15,000 บาท

 • คุณสมบัติ
 • 1. อายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี
 • 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับที่ดี และหากใช้โปรแกรมออกแบบกราฟิกสําหรับทําสื่อหรืออินโฟกราฟิกต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4. ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน และสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

 • กําหนดวันรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • กําหนดวันทดสอบและสัมภาษณ์: วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์2565

กดเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้” less=”ปิด”]

 • รับสมัคร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการฯ จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • 📍สถานที่ปฏิบัติงาน: กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ
 • ⏰ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 ก.พ. 65
 • ทดสอบและสัมภาษณ์: วันที่ 7-8 ก.พ. 65
 • ▶️ ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร คลิก https://tinyurl.com/2p9xu2p9
 • 📧 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่
 • Email: [email protected]
 • (ส่งภายในวันที่ 4 ก.พ. 65)
 • 🤙สนใจติดต่อเพิ่มเติมได้ที่:
 • คุณสุวรัชต์ฯ โทรศัพท์ : 092-246-2137
 • www.facebook.com/ratchakarnjobs/posts/922869168421711

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!