กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 21 – 29 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 21 – 29 ตุลาคม 2563

  • ชื่อตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
  • เงินเดือน 18,000 บาท
  • จำนวน 1 ตำแหน่ง
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
    • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

  • การรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 655 หมู่ 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
  • ตั้งแต่ 21 – 29 ตุลาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!