fbpx

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช. / ปวส. /ป.ตรี เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่ 16 – 30 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช. / ปวส. /ป.ตรี เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่ 16 – 30 เมษายน 2564

 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

 

 • การรับสมัคร
 •  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด นครศรีธรรมราช
 • เลขที่  103 หมู่ 11 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 26 – 30  เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

 


 • ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลาและสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 – 23 เมษายน 2564 ในวันและเวลา ราชการ
 • เลขที่ 977 หมู่ 4 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!