สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 19,950 ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 19,950 ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2564


 • ตำแหน่ง นิติกร
 • จำนวน 11 อัตรา
 • เงินเดือน 19,950.00 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์


 • การรับสมัคร
 • จัดส่งใบเสนอราคาจ้างเหมารายบุคคลพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ไปที่ E – mail : [email protected]
 • ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
[expander_maker id=”2″ more=”กดตรงนี้” less=”ปิด”]

 • การรับสมัคร
 • จัดส่งใบเสนอราคาจ้างเหมารายบุคคลพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ไปที่ E – mail : [email protected]
 • ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

[/expander_maker]

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!