กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปวช./ป.ตรี ขึ้นไป / เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท สมัคร 3 – 17 ตุลาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปวช./ป.ตรี ขึ้นไป / เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท สมัคร 3 – 17 ตุลาคม 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักบัญชี (ปริญญาตรี)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปวช. สาขาการบัญชี

 • การรับสมัคร
 • สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) e-mail:[email protected]
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารทั้งหมด ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 6 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง
 • ตั้งแต่ วันที่ 3 – 17 ตุลาคม 2565

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!