fbpx

เปิดสอบตำรวจสัญญาบัตร จำนวน 1000 อัตรา เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรี

สำนักงานตำรวจแห่งชาต

Read more

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 25 มีนาคม – เมษายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 25 มีนาคม – เมษายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 21 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 21 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2562

Read more

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) จำนวน 1000 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 1000 อัตรา

Read more

เปิดสอบตำรวจชายและหญิง สายอำนวยการ 521 อัตรา ประจำปี 2562

เตรียมเปิดสอบตำรวจสา

Read more
error: Content is protected !!