สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 7 – 14 ธันวาคม 2565

สำนักงานสถิติแห่งชาต

Read more

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดรับสมัครงาน ปริญญาตรี หลายสาขา  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดรับสมัครงาน ปริญญาตรี หลายสาขา  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 29 พฤศจิกายน -14 ธันวาคม 2565

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / 18 อัตรา / หลายจังหวัด ทั่วประเทศ สมัคร 11 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565

Read more

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ปริญญาตรี / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / 29 พฤศจิกายน 2565 – 9 ธันวาคม  2565

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ปริญญาตรี / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / 29 พฤศจิกายน 2565 – 9 ธันวาคม  2565

Read more

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 8 อัตรา ตั้งแต่ 6 – 14 ธันวาคม 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปวช / ปวส / ป.ตรี สมัครตั้งแต่ 19 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2565

Read more

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 110 อัตรา สมัคร 6 – 13 ธันวาคม 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 81 อัตรา สมัคร 25 ตุลาคม – 7  พฤศจิกายน 2565

Read more

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / เงินเดือน 21000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 13 – 20 ธันวาคม 2565

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / เงินเดือน 21000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 13 – 20 ธันวาคม 2565

Read more

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 50 อัตรา / ปวส และ ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / เงินเดือนสูงสุด 19250 ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 – 24 มกราคม 2566

กรมศิลปากร เปิดรับสม

Read more

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา สมัคร 9 ธันวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา สมัคร 9 ธันวาคม – 3 มกราคม 2566 

Read more

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี / เงินเดือน 19500 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / 21 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2565

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / 21 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2565

Read more
error: Content is protected !!