สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / จำนวน 20 อัตรา หลายตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม – 26 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / จำนวน 20 อัตรา หลายตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม – 26 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ไปรษณีย์ ดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 24 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไปรษณีย์ ดิสทริบิวชั

Read more

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา สมัครบัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา สมัครบัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2564

Read more

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป สมัคร 13 – 21 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการค้าต่างประเทศ

Read more

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งบุคลากรจ้างเหมาบริการ จำนวน 24 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 15000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 16 – 22 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินเดือน 17,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 14 – 20 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปออ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงก

Read more

กรมอุตสาหกรรมทหาร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 30 อัตรา ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 15 – 23 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมอุตสาหกรรมทหาร เป

Read more

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.โท ทุกสาขา เงินเดือน 18360 สมัครวันที่ 17 – 21 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.โท ทุกสาขา เงินเดือน 18360 สมัครวันที่ 17 – 21 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน ปวช และ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 15000 สมัครวันที่ 15 – 21 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภ

Read more

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป  เงินเดือนสูงสุด 15000 ตั้งแต่ วันที่ 6 – 30 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับ

Read more
error: Content is protected !!