โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงาน ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา อื่นๆ / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงาน ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา อื่นๆ / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 93 อัตรา ปริญญาตรี ขึ้นไป/หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 22 – 28 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการแพทย์ เปิดรับส

Read more

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 81 อัตรา ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ วันที่ 2 – 8 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมควบคุมโรค เปิดรับ

Read more

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 161 อัตรา ปริญญาตรี ขึ้นไป/หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการแพทย์ เปิดรับส

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  820 อัตรา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุขจัง

Read more

เตรียมเปิดรับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 2565 จำนวน 2,402 อัตรา (คลิกดูรายละเอียด)

เตรียมเปิดรับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 2565 จำนวน 2,402 อัตรา

Read more
error: Content is protected !!