สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร 24 มีนาคม – 11 เมษายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร 24 มีนาคม – 11 เมษายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครตั้งเเต่ 5 – 22 เมษายน 2565

องค์การส่งเสริมกิจกา

Read more

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป / เงินเดือน 18900 สมัครตั้งแต่ วันที่ 17 – 30 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน สมัครตั้งแต่ วันที่ 17 – 30 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 16830 ตั้งแต่ 14 – 28 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 16830 ตั้งแต่ 14 – 28 มีนาคม 2565

Read more

สำนักงาน คปภ. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 19500 ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 มีนาคม 2565

สำนักงาน คปภ. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 19500 ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 มีนาคม 2565

Read more

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคแรบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ เปิดรับสมัคร 10 – 23 มีนาคม 2565

การประปาส่วนภูมิภาค

Read more

โรงเรียนช่างการไฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 110 อัตรา จบมามีงานทำ สมัคร 4 – 14 มีนาคม 2565

โรงเรียนช่างการไฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 110 อัตรา จบมามีงานทำ สมัคร 4 – 14 มีนาคม 2565

Read more

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 13 อัตรา สมัครตั้งแต่ 2 – 11 มีนาคม 2565

การรถไฟแห่งประเทศไทย

Read more

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 29 อัตรา สมัคร 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 29 อัตรา สมัคร 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

Read more
error: Content is protected !!