กองบัญชาการตำรวจตระเวนชาติแดน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 100 อัตรา สมัคร 27 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2565

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชาติแดน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 100 อัตรา สมัคร 27 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2565

  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง
  • ตั้งแต่วันที่27  มิถุนายน – 11 กรกฎาคม  2565 ระหว่างเวลา 08.30 –  16.30 นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • หากผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
  • ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการ อำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อาคารจุลละพราหมณ์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
  • หมายเลขโทรศัพท์  0 2279 9520 ต่อ 5 1 1 0 6 , 5 1 1 1 3
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่
กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 


error: Content is protected !!