สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ม.ต้น/ปวช. ตั้งแต่ วันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ม.ต้น/ปวช. ตั้งแต่ วันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ
 • จำนวน 4 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

 • ตำแหน่ง ช่างทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

 • การรับสมัคร
 • ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก http://www.ardothailand.com 
 • แล้วส่งมาที่ E-mail address : [email protected]
 • ตั้งแต่ วันที่  5 – 9 กรกฎาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

 • การรับสมัคร
 • ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก http://www.ardothailand.com 
 • แล้วส่งมาที่ E-mail address : [email protected]
 • ตั้งแต่ วันที่  5 – 9 กรกฎาคม 2564

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!