fbpx

3BB เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดและตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

3BB เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

รายละเอียดตำแหน่ง

 • Direct Sales พนักงานขายออกบูธ (โซนกรุงเทพฯ และนนทบุรี)
  คุณสมบัติ
  – เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี
  – วุฒิการศึกษา ม.3 – ปริญญาตรี
  – มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร
  – สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ได้
  – รายได้รวม 15000++ (เงินเดือน + เงินช่วยเหลือ + ค่าคอมมิชชั่น) *ขึ้นอยู่กับผลงาน

 • Web Developer (PHP)
  คุณสมบัติ
  – ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
  – วุฒิป.ตรีขึ้นไปสาขา คอมพิวเตอร์, ไอที, ซอฟแวร์หรือเกี่ยวข้อง
  – มีประสบการณ์หรือผลงานในการพัฒนา Website
  – มีความรู้ PHP, Java Script, JQuery, Ajax, OPP, MVN,
  – มีความรู้ Framework เช่น Codeigniter, Angular, Laravel หรืออื่นๆ
  – มีความรู้ MySQL หรือ Oracle หรือ NoSQL
  – มีความรู้ SVN,GIT, CSS, HTML, UI (แต่ไม่จำเป็น)
  – มีทักษะในการแก้ปัญหา มีทักษะในการสื่อสารn ทำงานเป็นทีม ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
  – ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ที่มีความรู้หรือผลงานที่เกี่ยวข้อง
  ผู้สนใจสามารถแนบ resume ผ่านทางระบบ หรือ e-mail : [email protected]

 • Backend Developer (Python)
  คุณสมบัติ
  – ร่วมกับทีมในการพัฒนา cross platform application (Web, Mobile, Big Screen)
  – พัฒนาระบบ Backend, APIs ด้วย Python (Framework Flask)
  – ทดสอบระบบและระบบเชื่อมต่อให้สมบูรณ์ด้วย SIT/UAT
  – ทำงานร่วมกับทีมและหัวหน้าโครงการในการประเมินและวางแผนกำหนดการในการพัฒนาโครงการที่รับผิดชอบ
  – ทำงานร่วมกับทีม Infrastructure ในการ Deploy โปรเจคบนระบบ

 • JAVA Developer
  คุณสมบัติ
  – ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
  – วุฒิป.ตรีขึ้นไปสาขา คอมพิวเตอร์, ไอที, ซอฟแวร์หรือเกี่ยวข้อง
  – มีประสบการณ์ในการพัฒนา Application ด้วย JAVA
  – มีความรู้ JAVA, Spring, Struts หรือ Framework อื่น ๆ
  – มีความรู้ OOP, MVC, Web Service, API
  – มีความรู้ความเข้าใจการใช้ SQL Command, PL/SQL, Oracle, NoSQL
  – มีความรู้ RESTful, Jax-RS, Jesrsy , Ajax
  – ใช้เครื่องมือประเภท Eclipse , Netbeans , IntelliJ, VSCode ได้
  – ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่n- ยินดีพิจารณาผู้สมัครที่มีความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีใด ๆ บางส่วนข้างต้น (ไม่จำเป็นต้องทั้งหมด)

 • System Analyst
  คุณสมบัติ

  – สัญชาติไทย อายุ 25 – 40 ปีn วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์, ซอฟแวร์, ไอที หรือเกี่ยวข้องn มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในด้าน System Analyst หรือ Business Analyst ที่เกี่ยวข้องกับงาน Software Developmentn มีความรู้ด้าน programming, database design และ software development standards.n มีความสามารถในการออกแบบ Diagram, Use case, Activity, sequence, Scenarion มีทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดีn สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเร็ว (Under pressure and fast changing environment)

 • Data Scientist
  คุณสมบัติ

  – Qualifications:n Bachelor degree or higher in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology, ManagementnInformation System or an IT related field.n Experience in SQL and Python (Pandas, Numpy)n Knowledge in BigData Technologies like Hadoop, Apache Sparkn Knowledge in machine learning and deep learning (Tensorflow, Keras, Scikit-learn)n Knowledge of Statisticsn Experience in Data Visualisation (Tableau) is a plusn Eager to learn new technologiesn New graduated is welcome

 • Data Engineer
  คุณสมบัติ
  – Qualifications:n Bachelor degree or higher in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology, ManagementnInformation System or an IT related field.n Experience in query language (SQL) for database SQL Server, MySQL, Oraclen Knowledge in BigData Technologies like Hadoop, Apache Sparkn Experience in Pythonn Knowledge in machine/statistical learning, data mining is a plusn Knowledge in Data Visualisation (Tableau) is a plusn Strong analytical, problem solving, communication and interpersonal skills.n Eager to learn new technologiesn New grad is welcome

 • System Engineer
  คุณสมบัติ
  – เพศ ชาย – หญิง อายุ 22 – 35 ปี
  – ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  – มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในการดูและระบบ Server หรือ Storage
  – มีความรู้เบื้องต้นทางด้าน Linux Server / Windows Server, Linux Command, Database, Oracle, MySQL, VMware (ไม่จำเป็นต้องทั้งหมด)
  – ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  – เพศชายได้รับการยกเว้นเกณฑ์ทหารแล้ว

 • Network Engineer (IP Core Network)
  คุณสมบัติ
  – เพศชาย/หญิง อายุ 22-27 ปี
  – วุฒิป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม ไอทีหรือเกี่ยวข้อง
  – มีความรู้เกี่ยวกับ IP Address, Routing, Config Switch & Router, TCP/IP, Cisco
  – มีทักษะในการสื่อสาร ทำงานเป็นทีม
  – ยินดีรับนักศึกษาที่พึ่งจบการศึกษาใหม่
  – ผู้สนใจกรุณาแนบ Resume ประกอบการสมัครด้วย

 • 3BB Call Center
  คุณสมบัติ
  – เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  – วุฒิปวส. ขึ้นไปทุกสาขา
  – ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร มีใจรักบริการ
  – สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ (ปฏิบัติงาน 5 วัน หยุด 2 วัน วันหยุดและเวลาทำงานหมุนเวียน)

 • Engineer
  คุณสมบัติ
  – 1.เพศชาย
  – 2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (วศ.บ.)
  – 3.สาขา โทรคมนาคม / ไฟฟ้าสื่อสาร / อิเลคทรอนิกส์ / คอมพิวเตอร์ / IT สารสนเทศ
  – 4.มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Network (DWDM ,Metronet ,Dslam ,Router Layer 2-3 ,ADSL ,OFC)
  – 5.สามารถออกแบบ ตรวจสอบ แก้ไข ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ Network (OFC)
  – 6.สามารถทำงานนอกเวลาได้ กรณีแก้ไขปัญหาเหตุเสีย หรืองานติดตั้งอุปกรณ์ Network
  – 7.ใช้งานประยุกต์ อาทิเช่น Autocad ,Google Earth , Microsoft Office
  – 8.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
  – 9.ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเรียนวิชาทหาร (รด.) แล้ว

 • สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตรวจสอบคุณสมบัติและจังหวัดที่เปิดรับสมัคร
  ได้ที่ 
  http://www.3bb.co.th/apply/
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งอื่นๆ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร  ต่อ
 

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต
ตรวจสอบคุณสมบัติ
และจังหวัดที่เปิดรับสมัคร
ได้ที่ 
http://www.3bb.co.th/apply/

 

>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!