กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือน 18000 บาท สมัครตั้งแต่ 28 มีนาคม – 11 เมษายน  2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมปศุสัตว์ เปิดรับส

Read more

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 72 อัตรา ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ สมัครตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2565

กระทรวงการพัฒนาสังคม

Read more

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 7 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมวิชาการเกษตร เปิด

Read more

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18380 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 20 เมษายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิ

Read more

สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 เมษายน 2565

สำนักงาน กศน. เปิดรั

Read more

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่ รับสมัคร 29 มีนาคม – 7 เมษายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การรถไฟแห่งประเทศไทย

Read more

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดรับพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี ขึ้นไป (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดรับพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี ขึ้นไป (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 25 อัตรา ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16500 ตั้งแต่ วันที่ 5 – 29 เมษายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เ

Read more

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาการศึกษา (สมศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปวช./ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 เมษายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานรับรองมาตรฐา

Read more

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี / เงินเดือน สูงสุด 17380 สมัคร 1- 17 เมษายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี / เงินเดือน สูงสุด 17380 สมัคร 1- 17 เมษายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!