กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัคสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวช. / ป.ตรี ทุกสาขา สมัครตั้งแต่ 4 – 22 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัคสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวช. / ป.ตรี ทุกสาขา สมัครตั้งแต่ 4 – 22 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการกงสุล เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ บัดนี้ 3 มกราคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการกงสุล เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ บัดนี้ 3 มกราคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมฝนหลวงและการบินเก

Read more

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ไม่จำกัดวุฒิ เงินเดือน 15,000 บาท หลายจังหวัด หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงวัฒนธรรม เปิด

Read more

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารกสิกรไทย เปิดร

Read more

กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา เปิดรับสมัคร 11 มกราคม 2564 – 1 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงยุติธรรม เปิด

Read more

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจำนวน 631 อัตรา ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจำนวน 631 อัตรา ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

บางจาก คอร์ปอเรชัน เปิดรับสมัครนิสิต/นักศึกษา โครงการฝึกงาน ประจำปี 2564 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บางจาก คอร์ปอเรชัน เ

Read more

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 6 – 24 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมท่าอากาศยาน เปิดร

Read more

เปิดสอบราชการและรัฐวิสาหกิจ 1,000 กว่าอัตรา หลายตำแหน่ง ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

  เปิดสอบราชการ

Read more
error: Content is protected !!