สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 9 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 8 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมประมง เปิดรับสมัค

Read more

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ 5 – 11 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการแพทย์ เปิดรับส

Read more

โรงเรียนช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(จบแล้วบรรจุทันที) เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ จำนวน 70 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 มิ.ย. 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(จบแล้วบรรจุทันที) เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ จำนวน 70 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 มิ.ย. 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 193 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขาวิชา หลายจังหวัดประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ 8 ถึง 12 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 193 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้ 8 ถึง 22 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ 11  ถึง 22 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ 11  ถึง 22 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส.ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 12,650 บาท ตั้งแต่ 1  ถึง 22 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ หลายอัตรา (รายละเอียดตำแหน่งและจังหวัดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ หลายอัตรา (รายละเอียดตำแหน่งและจังหวัดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส. / ปวช. เงินเดือน 13,285 บาท ตั้งแต่ 4-12 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส. / ปวช. เงินเดือน 13,285 บาท ตั้งแต่ 4-12 มิถุนายน 2563

Read more
error: Content is protected !!