เทศบาลเมือง/ตำบล หลายจังหวัด เปิดรับพนักงานจ้างหลายอัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ปวช/ปวส/ป.ตรี (รายละเอียดแต่ล่ะจังหวัดกดเข้าไปอ่าน)

ไม่จำกัดวุฒิ/ปวช/ปวส

Read more

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 1 ถึง 30 เมษายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 1 ถึง 30 เมษายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./ปวท./ป.ตรี/ป.โท เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./ปวท./ป.ตรี/ป.โท เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2563

Read more

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ 2 ถึง 9 เมษายน 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมวิชาการเกษตร เปิด

Read more

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เงินเดือนสูงสุด 22,750 บาท ตั้งแต่ 23 ถึง 31 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการดิ

Read more

เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) เปิดรับสมัครพนักงานร้านเช่าที่ได้รับผลกระทบเข้าเป็นพนักงานใน สาขาทั่วประเทศ

เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) เปิดรับสมัครพนักงานร้านเช่าที่ได้รับผลกระทบเข้าเป็นพนักงานใน สาขาทั่วประเทศ

Read more
error: Content is protected !!