สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงาน ปริญญาตรีขึ้นไป หลายจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุม

Read more

SME Bank เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ป.ตรี ขึ้นไป หลายตำแหน่ง หลายอัตรา และ หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

sme bank เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ป.ตรี ขึ้นไป หลายตำแหน่ง (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ 4 ถึง 10 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมวิชาการเกษตร เปิด

Read more

กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา / เงินเดือน 18,000 บาท ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัครตั้งแต่ 9 – 17 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา / เงินเดือน 18,000 บาท ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัครตั้งแต่ 9 – 17 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี และ ป.โท หลายสาขาวิชา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี และ ป.โท หลายสาขาวิชา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ 2 ถึง 11 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Read more

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.ปลาย/ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ 9 ถึง 13 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมกิจการเด็กและเยาว

Read more

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 20 อัตรา ม.3 ปวช. ปวส. ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่วันที่ 2-6 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 20 อัตรา ม.3 ปวช. ปวส. ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่วันที่ 2-6 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี / ป.โท เงินเดือนสูงสุด 15,300 บาท ตั้งแต่ 24 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพินิจและคุ้มครองเ

Read more

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 973 อัตรา ม.ต้น / ปวช. / ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่วันที่ 4 – 18 มีนาคม 2563

การรถไฟแห่งประเทศไทย

Read more
error: Content is protected !!