kerry express (เคอรี่ เอ็กซ์เพรส) เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา หลายอัตรา และ ตำแหน่งอื่นๆ (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

kerry express (เคอรี่ เอ็กซ์เพรส) เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา หลายอัตรา และ ตำแหน่งอื่นๆ (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เงินเดือน 20,000 บาท ตั้งแต่ 3 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการพัฒนาสังคม

Read more

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ปริญญาตรี เงินเดือนสูงสุด 40,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับส

Read more

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน 74 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000บาท ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน 74 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000บาท ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำรวจศาล 209 อัตรา ปริญญาตรี ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. วันที่ 5 – 28 กุมภาพันธ์ 2563(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำรวจศาล 209 อัตรา ปริญญาตรี ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. วันที่ 5 – 28 กุมภาพันธ์ 2563(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 90 อัตรา ปวท / ปวส. ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบแ

Read more

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่ 4 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับส

Read more

กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 37,680 บาท ตั้งแต่ 3 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรธรณี เปิด

Read more

สำนักอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส.หลายสาขาวิชา เงินเดือน 13,800 บาท ตั้งแต่ 5 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักอัยการสูงสุด เป

Read more

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรี / ปริญญาโท เงินเดือนสูงสุด 22,580 บาท สมัครทางอินเทอร์เน็ต (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การทางพิเศษแห่งประเท

Read more
error: Content is protected !!