องค์การสุรา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกหลายตำแหน่ง ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 38,720 บาท ตั้งแต่วันที่ 2 – 15 มกราคม 2563

องค์การสุรา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกหลายตำแหน่ง ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 38,720 บาท ตั้งแต่วันที่ 2 – 15 มกราคม 2562

Read more

PTT OR ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายตำแหน่ง (รายละเอียกดเข้าไปอ่าน)

PTT OR ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายตำแหน่ง (รายละเอียกดเข้าไปอ่าน)

Read more

CP ALL บริษัทในกลุ่มฯ เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง และ หลายอัตรา (รายละเออียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

CP ALL บริษัทในกลุ่มฯ เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง และ หลายอัตรา จำนวนมาก

Read more

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ปวส. ปวช. เงินเดือนสุงสุด 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึง 9 มกราคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิ

Read more

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 มกราคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 มกราคม 2563

Read more

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. ปริญญาตรีทุกสาขา และอื่นๆ 4 ถึง 24 มกราคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ | พนักงานราชการ หลายอัตรา หลายจังหวัด ทั่วประเทศ ปวส และ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ พนักงานรักษาศพ ปวช. | ม.6 ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 มกราคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ พนักงานรักษาศพ ปวช. | ม.6 ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 มกราคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ป.ตรี | เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 – 10 มกราคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ป.ตรี | เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 – 10 มกราคม 2563

Read more

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

  สำนักงานคณะกร

Read more

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562- 23 มกราคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเศรษฐกิจการค

Read more
error: Content is protected !!