ซีพีเอฟ เปิดรับสมัคพนักงาน หลายตำแหน่ง (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

ซีพีเอฟ เปิดรับสมัคพนักงาน หลายตำแหน่ง (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา หลายอัตรา และสาขาอื่นๆ ปวส. หลายสาขา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2562

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา หลายอัตรา และสาขาอื่นๆ ปวส. หลายสาขา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2562

Read more

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 11-17 ธันวาคม 2562 (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 11-17 ธันวาคม 2562 (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ม.3 | ม.6 | ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ หลายตำแหน่ง 25 พฤศจิกายน ถึง 17 ธันวาคม 2562

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ม.3 | ม.6 | ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ หลายตำแหน่ง 25 พฤศจิกายน ถึง 17 ธันวาคม 2562

Read more

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. / ปริญญาตรี หลายสาขา 39 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-27 ธันวาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. / ปริญญาตรี หลายสาขา 39 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-27 ธันวาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 17 – 24 ธันวาคม 2562 เงินเดือน 18000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 17 – 24 ธันวาคม 2562 เงินเดือน 18000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 37,680 บาท ตั้งแต่วันที่ 2-9 ธันวาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 37,680 บาท ตั้งแต่วันที่ 2-9 ธันวาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การนิคมอุตตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน เงินเดือนสูงสุด 27,200 บาท ป.ตรี หลายสาขา หลายอัตรา เปิดรับสมัคร 11 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การนิคมอุตตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน เงินเดือนสูงสุด 27,200 บาท ป.ตรี หลายสาขา หลายอัตรา เปิดรับสมัคร 11 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กองทัพบก เปิดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารสัญญาบัตร ชาย/หญิง 94 อัตรา วันที่ 25 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562

กองทัพบก เปิดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารสัญญาบัตร ชาย/หญิง 94 อัตรา วันที่ 25 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2563

Read more
error: Content is protected !!