กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤศจิกายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมประมง เปิดรับสมัค

Read more

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ปวช. | ปวส. | อนุปริญญา ตั้งแต่วันที่ 1-13 พฤศจิกายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ปวช. | ปวส. | อนุปริญญา ตั้งแต่วันที่ 1-13 พฤศจิกายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา 1 – 19 พฤจิกายน 2562 (รายละเอียดเปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา 1 – 19 พฤจิกายน 2562 (รายละเอียดเปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง หลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ | ป.โท สมัครตั้งแต่ 28 ตุลาคม ถึง 15 พฤจิกายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง หลายอัตรา ป.ครี ทุกสาขาและอื่นๆ | ป.โท สมัครตั้งแต่ 28 ตุลาคม ถึง 25 พฤจิกายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมสรรพสามิตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช. ปวท. ปวส. ตั้งแต่ 4 – 8 พฤจิกายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพสามิตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช. ปวท. ปวส. ตั้งแต่ 4 – 8 พฤจิกายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างหลายอัตรา วันที่ 29 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการปกครอง เปิดรับ

Read more

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ปวช. ทุกสาขาวิชา หลายอัตรา วันที่ 1 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสถิติแห่งชาต

Read more

เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ 6400 อัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เตรียมเปิดสอบตำรวจ 2563 เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจและนายร้อยตำรวจหลายอัตรา จำนวนมาก

Read more

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา หลายจังหวัด ปวส และ ม.3 เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

  กรมพัฒนาสังคม

Read more
error: Content is protected !!