กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาชาวิชา ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 18 ตุลาคม 2562(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับ

Read more

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. / อนุปริญญา / ปริญญาตรี สมัครทางอินเทอร์เน็ต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-22 ตุลาคม 2562 (รายละเอียด)

กรมการข้าว เปิดรับสม

Read more

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 41 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ปวส. ปวช. ม.ปลาย หลายจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมกิจการเด็กและเยาว

Read more

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรีทุกสาขา | ปวช และ ปริญญาตรี สาขาอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 20000 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 30 กันยายน 2562 (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรีทุกสาขา | ปวช และ ปริญญาตรี สาขาอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 20000 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 26 กันยายน 2562 (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 23000 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 26 กันยายน 2562

สำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 23000 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 26 กันยายน 2562

Read more

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ป.ตรี และ ป.โท เพศ ชาย และ หญิง เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ป.ตรี และ ป.โท เพศ ชาย และ หญิง เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ 10 – 30 กันยายน 2562

Read more

บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง ปวส. ปริญญาตรี (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง ปวส. ปริญญาตรี (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา ป.ตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 1-22 ตุลาคม 2562ตั้งแต่วันที่ 1-22 ตุลาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมการค้าระห

Read more

กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 6 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562 (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 6 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562 (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สถาบันราชานุกูล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา ป.ตรี และ ป.โท หลายสาขา มี ป.ตรี ทุกสาขาวิชา เงินเดือน สูงสุด 20540 บาท 20 – 27 กันยายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันราชานุกูล เปิด

Read more
error: Content is protected !!