ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ป.ตรี หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 8 กรกฎาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ป.ตรี หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 8 กรกฎาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 60 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 60 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 3-19 กรกฎาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 3-19 กรกฎาคม 2562

Read more

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงาน บรรจุทั่วประเทศ 88 อัตรา ป.ว.ส และ ป.ตรี หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การประปาภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงาน บรรจุทั่วประเทศ 88 อัตรา ป.ว.ส และ ป.ตรี หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 78 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 78 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 1-23 กรกฎาคม 2562

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 1-23 กรกฎาคม 2562

Read more

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา ป.ตรี และ ปวช ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา ป.ตรี และ ปวช ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมช่างอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2562 (รายละเอียด)

กรมช่างอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2562 (รายละเอียด)

Read more

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ มี ป.ตรี ทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 2-16 กรกฎาคม 2562

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ มี ป.ตรี ทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 2-16 กรกฎาคม 2562

Read more

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 55 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา วันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 55 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา วันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!