fbpx

โรงเรียนหลายจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงานจ้าง หลายอัตรา หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนหลายจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงานจ้าง หลายอัตรา หลายจังหวัด

รายละเอียดจังหวัดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1 อัตรา
2. นักการภารโรง จำนวน 3 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563.

นนทบุรี
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 8-12 เมษายน 2563

ปทุมธานี
โรงเรียนคลองสอง
ครูอัตราจ้าง วิชาเอกบรรณารักษ์ 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1-7 เมษายน 2563

กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
ครูอัตราจ้าง 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 เมษายน 2563

เชียงใหม่
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
1. ครูผู้สอน  วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1อัตรา
2. ครูผู้สอน  วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
3. บรรณารักษ์  จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 เมษายน 2563

โรงเรียนบ้านแม่โจ้
ธุรการโรงเรียน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 เมษายน 2563

เชียงราย
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1. ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา
2. ยาม 1 อัตรา
3. พนักงานบริการทั่วไป 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 17-26 เมษายน 2563

สกลนคร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
2. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาเกาหลี จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1-7 เมษายน 2563

อุดรธานี
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1-7 เมษายน 2563

กาฬสินธุ์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  
1. เจ้าหน้าที่สำนักงาน โครงการ MEP จำนวน 1 อัตรา
2. ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
3. ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาภาษาเกาหลี จำนวน 1 อัตรา
4. ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา
5. ครูอัตราจ้าง สอนCo-teaching คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 8-14 เมษายน 2563

ศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง
ธุรการโรงเรียน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2563

ระยอง
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
1. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
2. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
3. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 3 อัตรา
4. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
5. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา
6. ครูต่างชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
7. ครูต่างชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
8. ครูต่างชาติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
9. ครูต่างชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
10. ครูต่างชาติ สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
11. ครูต่างชาติ สาขาวิชาศิลปะ จำนวน 1 อัตรา
12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
13. นักการ/ภารโรง จำนวน 1 อัตรา
14 พนักงานขับรถ 6 ล้อ จำนวน 1 อัตรา
15. พนักงานขับรถทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1-24 เมษายน 2563

สุพรรณบุรี
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 เมษายน 2563

ชุมพร
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พฤษภาคม 2563

สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)
รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ  และ วันเวลาการเปิดรับสมัคร ต่อ
สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว

นนทบุรี
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

ปทุมธานี
โรงเรียนคลองสอง

กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

เชียงใหม่
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
โรงเรียนบ้านแม่โจ้

เชียงราย
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

สกลนคร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุดรธานี
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม

กาฬสินธุ์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 

ศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง

ระยอง
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

สุพรรณบุรี
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

ชุมพร
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)

กดตรงนี้

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!