fbpx

โรงเรียนสตรีศรีน่าน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 เมษายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนสตรีศรีน่าน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 เมษายน 2561

โรงเรียนสตรีศรีน่าน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

1.นักการภารโรง 1 ตำแหน่ง

2.แม่บ้าน 2 ตำแหน่ง

3.เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค 1 ตำแหน่ง

4.พนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดตำแหน่งและวันเวลาการเปิดรับดูได้จากรูป

error: Content is protected !!