โรงเรียนสตรีศรีน่าน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา รับสมัคร วันที่ 5-11 เมษายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนสตรีศรีน่าน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา รับสมัคร วันที่ 5-11 เมษายน 2561

โรงเรียนสตรีศรีน่าน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง

เป็นลูกจ้างชั่วคราว

ทำหน้าที่ครูผู้สอน

โดยมีตำแหน่งดังนี้

1.สาขาวิชาสังคมศึกษา 2 อัตรา

2.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา

3.สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา

รับสมัคร วันที่ 5-11 เมษายน 2561

 ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน

รายละเอียดเพิ่มเติ่มทั้งหมด

 

 

 

error: Content is protected !!